ශ්‍රී මුල් ඇඳුම් මන්දිරය

Groom wear Kurunegala, LK 6 months ago

This listing is expired!

Description

හෙලයේ ප්‍රෞඪ උරුමය නොවෙනස්ව පෙරටම අතීත ශ්‍රී විභූතිය ආරක්ෂා කරමින් හෙළයේ ප්‍රෞඩත්වය අභිමානයෙන් යුතුව තුන්වන පරම්පරාව විසින් පෙරට ගෙන යමින් ඔබගේ ජීවිතයේ එක් අවස්ථාවක් පමණක් උදාවන ප්‍රධාන අංගයක් වූ විවාහ මංගල්‍යයට අභිමානයක් ලබාදෙමින් අපගේ උරුමයන් ආරක්ෂා කර දීම ශ්‍රී මුල් ඇඳුම් මන්දිරයේ මූලික පරමාර්ථයයි. එලෙසින් ම දේශීය වශයෙන් අපේ උරුමය ප්‍රෞඩත්වය විදහා දැක්වෙන ආගමික හා සංස්කෘතික උත්සව වන කැලණි රජමහා විහාරයේ කතරගම දේවාල පෙරහැර ඓතිහාසික යාපහුව රජමහා විහාරයේ පෙරහැර කුරුණෑගල ඓතිහාසික විල්බාව පත්තිනි දේවාලයේ පෙරහැර කුරුණෑගල ඇත්කද රජමහා විහාරයේ පෙරහැර මීගමුව කදිරාන මංගර මහා දේවාලයේ පෙරහැර පුත්තලම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය පෙරහර පෙරහැර නිකවැරටිය සමදරා පිටිය රජමහ විහාරයේ පෙරහැර ඇතුළු තවත් බොහෝ පෙරහැරවල් සඳහා ප්‍රධාන බස්නායක නිලමේ ඇඳුම් සහ පරිවාර නිලමේ ඇඳුම් සැපයීම පරම්පරා උරුමයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හදවත් තුල රැව්දෙන නාමයක් බවට ශ්‍රී මුල් ඇඳුම් නාමය පත් පත්කිරීමට හැකිවීම ශ්‍රී මුල් ඇඳුම් මන්දිරය ලැබූ ජයග්‍රහණයක්ම වේ. එමෙන්ම උඩරට මුල් අැඳුමේ උඩ කොටස මෙන්ම පහල කොටසද නියමිත ක්‍රමවේදයට හා වත්පිළිවෙත් වලට අනුව හැඩගැන්වී කරන අප ආයතනය, ඔබට විශිෂ්ඨ සේවාවක් ලබා දීමට බැඳී සිටියි.
Vote
Result 2 votes

Comments

No comments has been added yet
Add a new comment
Sumith chanaka
Registered 1 year ago
'); } }, 500 ); }); });